Cataractoperatie

Lees zeker onze brochure

Hoe wordt cataract geopereerd?

Bij de ingreep wordt de troebele lensinhoud uit het lenszakje verwijderd via heel kleine openingen in het oog. Een nieuw helder kunstlensje wordt dan in het lenszakje geplaatst. De ingreep gebeurt onder lokale verdoving. Meestal wordt het oog verdoofd met druppels, zelden door een spuitje onder het oog.

Een cataractoperatie is dus nog op elke leeftijd mogelijk, u kan uw gewone medicijnen meestal blijven gebruiken en hoeft niet in het ziekenhuis te overnachten.

Als u bloedverdunners inneemt (Cardio-aspirine, Plavix, Marcoumar, Sintrom, ...) moet u dit steeds aan de oogarts melden. Soms is het nodig om deze medicijnen tijdelijk stop te zetten en eventueel te vervangen door injecties. Dit zal steeds gebeuren in overleg met uw huisarts.

De voorbereiding van de operatie

Tijdens een voorbereidend onderzoek in onze Oogkliniek te Winksele wordt een aantal metingen verricht om de sterkte van de kunstlens te bepalen en de gezondheid van het oog na te kijken. De voor- en nadelen van de ingreep, alsook het type verdoving en het type implantlens zullen dan met u besproken worden.

De dag van de operatie

De operatie gebeurt in het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Hoe alles verloopt staat zeer uitgebreid beschreven in de brochure die u meekrijgt bij uw vooronderzoek. De operatie gebeurt in liggende positie, we zorgen dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Nadat u verdoofd en ontsmet bent, start de eigenlijke ingreep, die gewoonlijk een 20-tal minuten duurt. Tijdens de ingreep voelt u geen pijn, wel voelt u water langs uw wang lopen.

Afhankelijk van de verdoving kan u nog wat zien. Na de operatie wordt het oog afgedekt met een oogschelp. De oogschelp blijft op het oog tot de dag na de ingreep. De afdelingsverpleegkundige van het CDCO zal u verdere richtlijnen geven over de nazorg. Na een half uurtje mag u naar huis, wanneer u zich voldoende goed voelt. Het is uiteraard niet raadzaam zelf een wagen te besturen!

Nazorg

Oogdruppels

  • Tobradex oogdruppels 4 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken.
  • Indocollyre oogdruppels 4 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken, 3 x per dag 1 druppel gedurende 2 weken.
  • Oogschelp 's nachts tot 4 dagen na de operatie.

Activiteiten

  • U mag uw gewone bezigheden uitvoeren met uitzondering van zware fysieke of risicovolle inspanningen. U beperkt bukken en dragen van zware lasten, zeker de eerste dagen.
  • Douchen en haren wassen kan u ook weer voorzichtig doen na een tweetal dagen.
  • U mag niet in het geopereerde oog wrijven.

Controles

Er zal een controle gebeuren na 1 dag, na ongeveer 1 week en na ongeveer 1 maand. De brilaanpassing gebeurt bij de laatste controle. De eerste week zal het zicht meestal geleidelijk aan beter worden en zal het oog minder gevoelig worden. Als uw oog roder wordt of meer pijn gaat doen, of als uw zicht minder goed wordt, moet u steeds contact opnemen met uw oogarts of het ziekenhuis. Dit kunnen tekens zijn van een beginnende ernstige infectie. Als u nog vragen heeft kan u die altijd stellen!

U kan de Oogkliniek Winksele overdag steeds bereiken op 016/89 52 76

Het Chirurgisch Dagcentrum Oogziekten kan u bereiken op 016/33 77 20

Niet gevonden wat je zocht?