Laserbehandelingen: FemtoLASIK, PRK en SMILE

Bij alle refractieve laserbehandelingen wordt de kromming van het hoornvlies door middel van laserstralen aangepast.

Bijziende of myope hoornvliezen worden vlakker gemaakt, hypermetrope of verziende hoornvliezen worden steiler gemaakt.

Zo zal het licht scherp op het netvlies vallen, zonder hulp van bril of contactlenzen.

Er zijn verschillende methodes. We zullen hier spreken over PRK, FemtoLASIK en SMILE.

Dit zijn de meest gangbare technieken wereldwijd en ook bij ons op Gasthuisberg.

PRK

PRK (PhotoRefractieve Keratectomie) is de oudste en meteen ook eenvoudigste techniek binnen de refractieve laserbehandelingen.

Bij deze techniek wordt eerst het oppervlakkige laagje  van het hoornvlies, het epitheel, verwijderd. Het epitheel kan mechanisch verwijderd worden of door middel van alcohol. Wanneer het epitheel door de laser verwijderd wordt spreken we van transPRK.

Nadien wordt de blootliggende laag, het stroma, behandeld met de Excimer laser.

De herstelperiode is lastiger en het duurt veel langer voor het zicht optimaal is, maar na enkele weken of maanden zijn de resultaten even mooi als na FemtoLASIK of SMILE.

LASEK (Laser-assisted SubEpithelial Keractectomy) en epiLASIK zijn zeer gelijkaardige technieken waarbij men probeert om het epitheel terug te plaatsen.

Qua herstel en verloop zijn de resultaten van PRK, LASEK en epiLASIK erg gelijklopend.

PRK heeft een wat kleinere range dan FemtoLASIK en SMILE, maar maakt soms laserbehandelingen mogelijk bij dunnere hoornvliezen waar FemtoLASIK en SMILE dan weer niet mogelijk zijn.

Hoe verloopt de laserbehandeling bij PRK?

FemtoLASIK

FemtoLASIK is de meest klassieke lasertherapie waarbij het gebruik van twee lasers wordt gecombineerd.

Eerst maakt de Femtosecond laser op een zeer gecontroleerde wijze het hoornvliesflapje.

Door middel van infrarood impulsen aan een snelheid van 1 quadriljoenste van een seconde wordt het hoornvlies op een gewenste diepte gesplitst met een nauwkeurigheid van 5 micron.

Vroeger werd het flapje gesneden met een mechanische microkeratoom. Dit is een klein schaaftoestel waarin een metalen mesje heen en weer oscilleert. Hoewel dit ook een zeer betrouwbare en fijne techniek was, is dit nu wel echt verlaten en volledig vervangen door de Femtosecond laser die nog nauwkeuriger en performanter is.

De flapdiktes zijn zeer voorspelbaar en de homogeniciteit van het snedevlak is perfect. Dunnere flapjes kunnen gemaakt worden, zodat hogere brekingsafwijkingen kunnen behandeld worden op een veilige manier.

Wel is de behandeling met de Femtosecond laser merkelijk duurder omdat dit hoogtechnologisch apparaat veel onderhoud vergt en dure wegwerpmaterialen nodig zijn per ingreep.

Na het liften van de flap wordt het hoornvlies bijgeslepen met de tweede laser, de Excimer laser.

Doordat het flapje na de laserbehandeling mooi wordt teruggelegd en zo het onderliggende stroma bedekt, is het herstelproces kortdurend en weinig pijnlijk. Het zicht recupereert sneller dan na PRK en ook dan na SMILE.

Hoe verloopt de laserbehandeling bij FemtoLASIK?
Hoe verloopt de nazorg na LASIK?
Hoe verloopt de eerste week na LASIK?

SMILE

SMILE (SMall Insicion Lenticule Extraction) of ReLex SMILE is de minst invasieve en meest innovatieve laserbehandeling waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de Femtosecond laser.

De laser slijpt een schijfachtig stukje weefsel, een lenticule, uit het hoornvlies. De dikte en vorm van deze lenticule bepalen welke brekingsafwijking wordt gecorrigeerd.

Door een kleine opening wordt de lenticule nadien verwijderd door de chirurg.

Sommige studies tonen aan dat er minder droogteproblemen zouden zijn dan na LASIK.

De integriteit van het hoornvlies is ook minder verstoord omdat er geen flapje wordt gemaakt.

Door deze vernieuwde technieken zijn er nog minder klachten van verminderd zicht ’s nachts, halo’s, verlies aan contrastgevoeligheid, ….

Hoe verloopt een SMILE behandeling?
Hoe verloopt de nazorg na SMILE?
Hoe verloopt de eerste week na SMILE?
Hoe verloopt de voorbereiding thuis bij PRK/LASIK/SMILE?
Hoe verloopt het de dag zelf op Gasthuisberg bij PRK/LASIK/SMILE?
Wie komt in aanmerking voor PRK/LASIK/SMILE?
Wie komt niet in aanmerking voor PRK/LASIK/SMILE?
Heb ik nooit meer een bril nodig na PRK/LASIK/SMILE?
Wordt een laserbehandeling terugbetaald door het ziekenfonds?
Kan de laserbehandeling ook onder algemene verdoving?
Mag ik verschillende kunsttranen door elkaar gebruiken?
Wat als ik beweeg tijdens de ingreep?
Hoe hecht de flap zich vast?
Worden beide ogen tegelijk behandeld?
Hoe lang ben ik werkonbekwaam na een LASIK/SMILE?
Hoe lang ben ik werkonbekwaam na een PRK?
Wanneer mag ik sporten na een PRK/LASIK/SMILE?
Mag ik make-up gebruiken voor een laserbehandeling?
Welke zijn de mogelijke verwikkelingen na FemtoLASIK?
Welke zijn mogelijke verwikkelingen na SMILE?
Is het resultaat van een laserbehandeling blijvend?

Niet gevonden wat je zocht?